دوام و زیبایی بایگانی شما با کلاسورهای متالیز ، کلاسیک و متالکو


 

 

 

 قفل كلاسور بايگاني كلاسيك 7.5-4.5 cm: 

 

  • اجزاي تشكيل دهنده ( فنر، قرقره، پرچ، دسته، مفتول شش خم و مفتول پايه، صفحه پايه) متشكل از جنس فولادي با روكش آبكاري شده با مواد نيكل

 

 

 

 

 

 قفل كلاسور بايگاني متاليز 7.5-4.5 cm: 

 

 

  • اجزاي تشكيل دهنده ( فنر، قرقره، پرچ، دسته، مفتول شش خم و مفتول پايه، صفحه پايه) متشكل از جنس فولادي با روكش آبكاري شده با مواد نيكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قفل با صفحه كشويي :

 

  • اين مصول جهت پرچ شدن به روي جلد كلاسور بايگاني به منظور حمل و نقل با حجم كمتر و مونتاژ قفل كلاسور بايگاني، به صورت كشويي توسط دست در محل استفاده ميشود.

 

 

 

 

link 02