دوام و زیبایی بایگانی شما با کلاسورهای متالیز ، کلاسیک و متالکو


 

 

 

 متعلقات قفل بايگاني : 

 

 

چفت ساده و شطرنجي : اين محصول ازمفتول فولادي با روكش آبكاري شده با مواد نيكل ميباشد كه جهت نگهداري اسناد در كلاسورهاي بايگاني استفاده ميشود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

چفت سيمي  : چفت سيمي متشكل ازمفتول فولادي با روكش آبكاري شده با مواد نيكل ميباشد.استفاده از اين محصول جهت نگهداري محكم تر اسناد در كلاسورهاي بايگاني به جاي چفت شاسي دار ميباشد.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

پرچ  :متشكل از ورق فولادي با روكش آبكاري شده با مواد نيكل استفاده اين محصول جهت پرچ قفل كلاسور به جلد مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رادو ( تيگل (: متشكل ازورق فولادي با روكش آبكاري شده با مواد نيكل است.                


 
استفاده اين محصول جهت قفل شدن دو لبه كلاسور مي باشد ومانع از باز شدن كلاسوردربايگاني مي باشد
 .

 

 

 

 

 

 

لبه فلزيمتشكل از ورق فولادي با روكش آبكاري شده با مواد نيكل استفاده اين محصول جهت مقاوم شدن لبه كلاسور مي باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

حلقه انگشتي : متشكل از  ورق فولادي با روكش آبكاري شده با مواد نيكل و به شكل حلقه اي در قطر 2/5 سانتي متر به صورت حلقه انگشتي در كلاسور بايگاني استفاده ميشود

 

 

 

 

 

link 02