دوام و زیبایی بایگانی شما با کلاسورهای متالیز و کلاسیک و متالکو

   

واير كليپ :             

 

     

اين محصول متشكل از ورق فولادي با روكش آبكاري شده با مواد نيكل ميباشد .                       

استفاده از اين محصولات براي نگهداري از كاغذهاي بدون پانچ و بر روي تخته شاسي ميباشد.

  

 

 

 

 

ميني كليپ :                                                                                                          

 

 

اين محصول متشكل از ورق فولادي با روكش آبكاري شده با مواد نيكل ميباشد.  

استفاده از اين محصولات براي نگهداري از كاغذهاي بدون پانچ و بر روي تخته شاسي ميباشد.